loading

Sık Sorulan Sorular

Bir sorum var ?

Sık Sorulan Sorular

1. Kazanların çatlama nedenleri nelerdir ?

Hatalı kullanım. Kazan sıcak iken, kazana soğuk su eklemek.

Kireçlenme.

Otomasyon kontrolü olmaması.

Genleşme tankına bağlı çatlama.

2. Yoğuşmalı kazan özellikleri nelerdir ?

Klasik kazanlarda kazana zarar gelmemesi için yoğunlaşmaya izin verilmez. Bu nedenle hem baca gazı sıcaklığı bilinçli olarak yüksek tutulur. Hem de yoğuşma gazlarının içindeki su buharı bacadan dışarı buhar olarak atılır. Bu durum ciddi yoğuşmalı kazanlarda ise korozyona dayanımlı özel magnezyum-aluminyum-silisyum alaşımı kullanılarak hem baca gazı sıcaklıkları çok düşürülür ve baca gazı hacmi azaltılır hem de su buharı yoğuşturularak baca gazının içindeki enerji dışarı atılmamış olur. Bu sayede yoğuşmalı kazanlarda norm kullanma verimi % 109 ulaşmaktadır. Böylece ısıl konfor daha az yakıt tasarrufuyla elde edilmiş olur.

İlk yanmada magnezyum-aluminyum-silisyum alaşımı eşenjörün yüzeyinde oluşan aluminyum oksit korozyon önleyici bir tabaka oluşturarak eşenjörü asidik yoğuşma suyunun korozit etkisinden korur.

Özel magnezyum-aluminyum-silisyum alaşımının yüksek ısı iletme yeteneği sayesinde işletme sıcaklığına çok hızlı ulaşılır ve değişken sıcaklık ihtiyaçlarına çok büyük bir hızla uyum sağlanarak, yük değişimlerinde neredeyse “sıfır” kayıp elde edilir.

Kapasite anlık ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanır. Böylece gereğinden fazla ısı üretilmez ve brülörün dur-kalk çalışması engellenmiş olur. Bu da ciddi oranlarda yakıt tasarrufu sağlar ve tüm ekipmanların ömrünü arttırır.

Doğalgazda normal şebeke basıncı 21 mbar dır. Fakat yüksek kullanımın olduğu zamanlarda, yani en soğuk günlerde bu basınç düşebilir. Yoğuşmalı kazanlar 8 mbar a kadar çalışabilmektedir.

Yoğuşmalı kazanlar düşük voltajda bile çalışabilir. Voltaj çok daha fazla düşerse kendini koruma altına alır.

Kireç tutma riski daha düşüktür.

3. Atmosferik brölürlü kazan özellikleri nelerdir ?

Fansız ve motorsuz brülör yapıları sayesinde sessiz çalışırlar.

Düşük gaz basıncında çalışma özelliğine sahiptirler. 5 mbar doğalgaz basıncına kadar çalışırlar.

Atmosferik brülörlü kazanlar, % 94 gibi yüksek bir norm kullanma verimiyle çalışırlar. Atmosferik brülörlü kazanların yakıt sarfiyatı az olup, yıllık verimi çok yüksektir. Kazan –brülör-panel uyumu ile en az yakıtla en iyi konfor sağlanmış olur. Bu tip kazanlarda kazanın çalışmayan kısımlarından su dolaşmaz. Kısmi ve tam yükle maksimum verim elde edilir.

Atmosferik brülörlü kazanlarda brilörün karmaşık olmayan bir yapısı vardır. Üzerinde fan, motor vb. hareketli parça olmadığı için servis ihtiyacı azdır. Yılda bir defa periyodik temizlik ve kontrol yeterlidir. Dış hava sıcaklığındaki değişim Atmosferik brülörlü kazanlarda yanmayı etkilemez. Yaz-kış ve geçiş mevsimlerinde brülör ayarı gerektirmez.

Atmosferik brülörlü kazanlar çok sessiz çalıştıklarından, dilimler halinde teslim edilip, yerinde monte edildiklerinden, çatı kazan dairelerinde kullanıma son derece uygundurlar.

Atmosferik brülörlü kazanlarda yanma için gerekli olan hava, doğal baca çekişi ile sağlanır. Atmosferik kazanların fazla hava çekişinden etkilenmemesi için kullanılan hava akım sigortası (davlumbaz) sayesinde hem hava fazlalık sayısı sabit kalarak verim bozulmaz, hem de davlumbaz üzerinden alınan ikincil hava ile bacadaki su buharı oranı azaltılır ve yoğuşma en aza indirilir. Bu nedenle baca sorunları daha azdır. Ancak yine de en doğrusu paslanmaz çelik bir baca kullanmaktır.

Atmosferik brülerler üzerinden elektrik motoru, fan vs. bulunmamakta ve ek hiçbir enerjiye ihtiyaç olmamaktadır. Bu yüzden Atmosferik brülörlü kazanların elektrik sarfiyatı çok azdır ve kazanın üzerindeki panelin çektiği enerjiye eşittir.

Kazanın özel yapısı sayesinde, kazana giren soğuk dönüş suyu kazan dilimlerinde değmeden sıcak kazan suyu ile karışır. Kazana dönüş suyu sıcaklığı çok düşük olabilir. Dönüş suyu sıcaklığının düşük olabilmesi, yıllık verimi en yüksek değerlere ulaştırır.

4. Üflemeli brolürlü kazan özellikleri nelerdir ?

Üflemeli brülörlü kazanlardaki fan sesi, yanma sesi ve titreşim sonucu oluşan gürültü daha yüksek olmaktadır.

Üflemeli brülörlü kazanlarda yanmanın sağlanması için 1-18 mbar gaz basıncı gerekir.

Üflemeli brülörlü kazanlarda norm kullanma verimi % 95 tir. Burada dikkat edilmesi gereken husus emniyetli ve uzun ömürlü bir işletmenin de sağlanabilmesi şartıdır. Yoğuşmaya neden olan konstrüksiyona sahip bir kazanda verim ilk planda yüksek gözükse de kazan çok kısa sürede hurda olabilmektedir. Bu sebeple thermostream teknolojisi ile dizayn edilmiş kazanı tercih etmek, verim ve yakıt sarfiyatı açısından daha doğru bir tercih olacaktır.

Üflemeli brülörlerde hareketli parçalar bulunur ve bu parçalarda aşınma ve arıza riski vardır.

Üflemeli brülörlü kazanlardaki ses ve titreşim problemi, kazanları çatı kazan dairelerinde kullanmak için bir dezavantaj oluşturur ve uygunsuz yapmaktadır. Gürültünün problem olmayacağı yerlerde titreşim yutucu ayaklarda kullanılarak uygulama yapılabilir. Özellikle dilimi olan esek döküm kazanlar rahatlıkla çatıya yerleştirilebilir.

Üflemeli brülörlü kazanlarda yoğuşmadan etkilenmeyecek baca kullanım şarttır. Bacada yoğuşma ve sese yöneik ek tedbirler düşünülmeli, bu amaca yönelik olarak çift cidarlı, izolasyonlu baca kullanılmalıdır. Bacada olabilecek fazla çekiş için ek tedbirler almak gerekir.

Üflemeli brülörlürlerdeki fanın elektrik motoru ve hava klapesi servo motoru, ek bir enerji sarfiyatı gerektirir.

Kazanın özel yapısı sayesinde, kazana giren soğuk dönüş suyu kazan dilimlerinde değmeden sıcak kazan suyu ile karışır. Kazana dönüş suyu sıcaklığı çok düşük olabilir. Dönüş suyu sıcaklığının düşük olabilmesi, yıllık verimi en yüksek değerlere ulaştırır.

5. Kazan sistemleri hakkında pratik notlar.

Düşük sıcaklıkta çalışan sistemler hem konfor açısından hem de verimli çalışma açısından daha avantajlıdır.

Oda sıcaklığını yükseltmenin yakıt tüketimini doğrudan etkileyeceği mutlaka düşünülmelidir. İstanbul’da oda sıcaklığını 1° C arttırmak İstanbul şartlarında yakıt tüketimini %10 arttırmaktadır.

Sifon çalışan kalorifer tesisatlarında aşağıya doğru inen boru çapları bir çap büyük seçilmelidir.

İki veya daha fazla kazanlı sistemlerde kazanlar kolektöre eş dirence sahi olacak şekilde bağlanmalıdır.

Tesisat borularının aşağı inip tekrar yükseldiği yerler varsa mutlaka hava tüpü yapılarak, birikebilecek hava tahliye edilmelidir.

Gaz yakıtlar temiz yakıtlar olup; kurum oluşturmaz kirlilik yaratmazlar. Ancak kazan daireleri tozlu olduğunda, ocak hacmine emilen tozlar yanmanın kalitesini bozar, kırmızı bir alev ve kurum oluşturur. Bunun önlenmesi için kazan dairesi temiz tutulmalı, kazan kaidesinin yüksek tutularak brülörün toz emmesi önlenmelidir.

Her ısıtma sezonu kazan ve kazan dairesi bakım ve temizliği yapılmalıdır.

Yılda en az bir kere, en iyisi her ay kazan baca gazı analizi yaptırarak brülör ayarı düzeltilmelidir.

Brülörler düşük gaz basıncında çalışabilecek özellikte olmalı ve düşük gaz basıncı emniyeti bulunmalıdır.

Kazan dairelerinde gaz alarm cihazı bulunmalıdır. Doğalgaz için alarm cihazı üst kotta tavana yakın yerleştirilir.

Kazan daireleri mutlaka havalandırılmalıdır. Öncelikle mümkünse açılacak menfezlerle doğal havalandırma sağlanmalıdır. Doğal havalandırma yapılamıyorsa, exproof fanlarla mekanik havalandırma yapılmalıdır.

Kazan dairelerine klima santralı veya aspiratör monte edilmemelidir. Vakum etkisiyle yanmayı bozar.

Sık Sorulan Sorularımızda sorduğunuz soruların cevabını bulamazsanız, her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@kazantamirci.com