loading

Üflemeli Brölürlü Kazan Özellikleri

Üflemeli Brölürlü Kazan Özellikleri

Üflemeli Brölürlü Kazan Özellikleri

Üflemeli brülörlü kazanlardaki fan sesi, yanma sesi ve titreşim sonucu oluşan gürültü daha yüksek olmaktadır.

Üflemeli brülörlü kazanlarda yanmanın sağlanması için 1-18 mbar gaz basıncı gerekir.

Üflemeli brülörlü kazanlarda norm kullanma verimi % 95 tir. Burada dikkat edilmesi gereken husus emniyetli ve uzun ömürlü bir işletmenin de sağlanabilmesi şartıdır. Yoğuşmaya neden olan konstrüksiyona sahip bir kazanda verim ilk planda yüksek gözükse de kazan çok kısa sürede hurda olabilmektedir. Bu sebeple thermostream teknolojisi ile dizayn edilmiş kazanı tercih etmek, verim ve yakıt sarfiyatı açısından daha doğru bir tercih olacaktır.

Üflemeli brülörlerde hareketli parçalar bulunur ve bu parçalarda aşınma ve arıza riski vardır.

Üflemeli brülörlü kazanlardaki ses ve titreşim problemi, kazanları çatı kazan dairelerinde kullanmak için bir dezavantaj oluşturur ve uygunsuz yapmaktadır. Gürültünün problem olmayacağı yerlerde titreşim yutucu ayaklarda kullanılarak uygulama yapılabilir. Özellikle dilimi olan esek döküm kazanlar rahatlıkla çatıya yerleştirilebilir.

Üflemeli brülörlü kazanlarda yoğuşmadan etkilenmeyecek baca kullanım şarttır. Bacada yoğuşma ve sese yöneik ek tedbirler düşünülmeli, bu amaca yönelik olarak çift cidarlı, izolasyonlu baca kullanılmalıdır. Bacada olabilecek fazla çekiş için ek tedbirler almak gerekir.

Üflemeli brülörlürlerdeki fanın elektrik motoru ve hava klapesi servo motoru, ek bir enerji sarfiyatı gerektirir.

Kazanın özel yapısı sayesinde, kazana giren soğuk dönüş suyu kazan dilimlerinde değmeden sıcak kazan suyu ile karışır. Kazana dönüş suyu sıcaklığı çok düşük olabilir. Dönüş suyu sıcaklığının düşük olabilmesi, yıllık verimi en yüksek değerlere ulaştırır.